Loading...
شهرستان پاکدشت
از ساعت 8 الی ساعت 22
0938 581 90 92

نذر فرهنگی

نذر فرهنگی

نذر ابعاد گوناگونی دارد و همه ما تجربه هایی از انواع نذر مثل نمک، شمع، غذا و ... را داریم.

اما مهجوریت نذر فرهنگی در بین همه نذورات ، به وضوح مشخص است.

در این برهه از زمان، با توجه به تهاجم همه جانبه دشمن علیه فرهنگ این مرز و بوم، اهمیت جایگاه نذر فرهنگی از نوع کتاب و دانایی بسیار قابل توجه است.

کتاب غذای روح است و ترویج فرهنگ کتابخوانی و آگاهی می تواند در خنثی سازی تهاجم دشمن تأثیر به سزایی داشته باشد.

ما می توانیم با تجهیز قفسه کتابخانه ها با کتب مفید ، کم هزینه ترین و پر فایده ترین سرمایه گذاری را برای رشد فرزندان این سرزمین فراهم کنیم.

شماره کارت

شما عزیزان میتوانید برای مشارکت در خرید کتاب ، نذورات خود را به شماره کارت زیر به نام داود عظیم زاده واریز نمایید.

تمامی حقوق این سایت برای کتاب هادی محفوظ است